БАЙРАМ НАМАЗ


    Мюсюлманската общност има два празника в годината. Първият е Рамазан байрам (Аиду-л-фитр). Това е празник след приключване на говеенето през месец рамазан. Той е в първия ден от месец Шеууал – десети месец от мюсюлманското летоброене по хиджра.
    Вторият празник е Курбан байрам (Аиду-л-адха), по време на който се заколва курбан. Това става на десетия ден от месец зулхиджджа – последния месец от мюсюлманското летоброене. Той съвпада с приключване на поклонението в свещената Мекка.
    Отслужване на байрам намаз
Байрам намаз се състои от две части, които задължително се изпълняват групово. Отслужва се във времето след изгрев слънце до преди пладне. За този намаз не се изисква езан и икамет, а Коранът в него се чете на глас. Намазът се изпълнява по следния начин:
    1) В намаза се встъпва, както при другия намаз с текбир Аллаху екбер, като ръцете се поставят една върху друга над пъпа и всеки произнася Субханеке.
    2) След Субханеке всички изричат три пъти подред Аллаху екбер – имамът – гласно, а групата – тихо. Ръцете се вдигат до ушите и се спускат встрани.
    3) След третия текбир ръцете отново се поставят една върху друга. Имамът изрича тихо Еузу… бесмеле…, на глас чете сура Фатиха и след нея – откъс от Свещения Коран. След това, както при всеки друг намаз, се извършват всички познати действия.
    4) Следва изправяне за втората част. Имамът тихо изрича Еузу… бесмеле… и на глас чете сура Фатиха и откъс от Свещения Коран.
    5) След това, както в първата част, три пъти подред се изрича Аллаху екбер, като при всяко произнасяне ръцете се вдигат до ушите и се спускат встрани.
    6) Следва четвърти текбир и се извършва руку и седжде. По-нататък всичко протича, както при другия намаз.
    7) След като намазът приключи, имамът отправя хутбе.
    Закъснелият допълва пропуснатото, след като имамът приключи и отдаде селям. Ако е пропуснат текбир, при този намаз се допълва.
    Препоръчително за празничните дни е ранното ставане, изкъпването, измиването на зъбите, парфюмирането (само за мъжете), обличането на най-хубавите дрехи, засмяното лице и доброто настроение, раздаването на садака.


http://www.mn.tutrakan.org

Copyright © 2005 Мюсюлманско настоятелство - Тутракан

webmaster - Е.Каранасуф