КУРБАН


    1. Същност на курбана
    Курбан е животно, заклано в определено време в името на Всевишния Аллах. Той е израз на признателност към Него за благата, с които е дарил хората.
    Курбана представлява служене, извършено чрез имота. Предписанието за курбан е низпослано през втората година от преселението.
    Подпомагането на бедните от страна на богатите чрез месото от курбана поражда любов помежду им и заздравява братските връзки.
    Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата набожност ще стигне до Него... (22: 37)


    2. Условия за курбана
    Всеки, който отговаря на следните условия, е длъжен да заколи курбан:
    а) да е мюсюлманин;
    б) да е умствено здрав;
    в) да е навлязъл в зрялост;
    г) да е свободен;
    д) да притежава имот или средства, стойността на които да не е под минимума нисаб.


    3. Извършване заколението на курбана
    Курбанът се коли във времето от първия ден до вечерния намаз на третия ден на байрама.
    Курбанът се подкарва към местозаколението с добро, без грубост. Ножът трябва да бъде добре заточен. Най-добре е собственикът да извърши заколението. Ако е непосилно за него, може да го извърши и друг.
    Курбанът се полага върху лявата страна по посока на кибле. След това колещият прерязва под ченето на животното хранопровода, дихателната тръба и двете основни вени, като изрича: Инна саляти уа нусуки уа махйайе уа мемати лилляхи раббил алемин. Ля шерикеле. Бисмилляхи Аллаху екбер (В името на Аллах, Аллах е най-велик). Може да бъде заклан и само с Бисмилляхи Аллаху екберГлавата не се отделя от тялото и не се дере, докато не настъпи смъртта на животното. Ако при заколението умишлено не се произнесе “Бисмиллях”, месото на животното не се яде.
    Не е редно при заколението да се допускат спекулации от страна на недобросъвестни мюсюлмани, които имитират специални опявания и други подобни.


    4. Разпределяне на курбана
    Месото може да се консумира както собственикът, така и всеки, на когото бъде предложено.
    То се поделя на три части, от които едната – за бедните, другата – за роднини и приятели, и третата – за семейството. Редно е също така месото изцяло да бъде раздадено или пък изцяло използвано от приносителя, ако той има многолюдно семейство и не може често да осигурява на трапезата месо.
    Кожата на курбана може да се използва както за извършване на намаз или за дома, така може да се дари и на благотворителни фондации и организации.


    5. Животни за курбан
    Курбан могат да бъдат следните видове животни: овце, кози, говеда, биволи и камили. Овцете и козите трябва да са навършили една година, говедата и биволите да са навършили две години, а камилите – пет години. Само при овцете това животно, което е навършило шест месеца и е с големина на едногодишно, също може да бъде курбан. Овцата и козата могат да бъдат курбан само за един човек. Говедото, биволът и камилата могат да бъдат курбан за не повече от седем души. Не е от значение за курбана дали е с рога или без рога, дали малка част от рогата е счупена, дали са му паднали някои от зъбите, или животното е куцо.

    6. Курбан не могат да бъдат животни със следните недостатъци:
    • Сляпо с едното или с двете очи.
    • Животно, на което един или двата рога са счупени из основи.
    • Животно, на което по-голямата част от ухото или опашката липсва.
    • Животно, което е куцо до такава степен, че не може да опира крак.
    • Животно, което по рождение е без уши или опашка.
    • Животно, на което липсват повечето зъби и не може да се храни.
    • Болното.
    • Много слабото животно.
    • Животно, на което е откъснато вимето.
    • Ако при овцата или козата е изсъхнала една ненка, а при говедото – две.


http://www.mn.tutrakan.org

Copyright © 2005 Мюсюлманско настоятелство - Тутракан

webmaster - Е.Каранасуф