РЪКОВОДСТВО

Членове на Мюсюлманско настоятелство:

 1. Кемал Ахмет Каранaсуф - председател
 2. Реджеб Махмуд Сали - секретар,касиер
 3. Али Ахмед Молла - член
 4. Мустафа Мехмед Мехмед - член
 5. Нехат Ниази Кантаров - член
 6. Зейнула Юсеинов Качаков - член
 7. Шефкет Махмуд Мехмед - член
 8. Ахмет Руфат Насуф - член
 9. Мейди Осман Осман - член

Членове на Ревизионна комисия:

 1. Февзие Ниязи Узун - председател
 2. Шенол Али Молла - член
 3. Нейбер Юсеин Сали - член

http://www.mn.tutrakan.org

Copyright © 2005 Мюсюлманско настоятелство - Тутракан

webmaster - Е.Каранасуф